SLS Nike SB Pro Open

logobluegrnade

Després del kick-off de la temporada a Tampa Pro, el 5 i 6 de Març, SLS Nike SB Pro Open torna a Skate Agora Badalona en el que serà el segon esdeveniment de classificació per a la SLS Nike SB Super Crown World Championship. La classificatòria permetrà entrar al món professional a dos nous talents que no formaven part de SLS abans.

Amb la incorporació continuada de sang nova, SLS garanteix el nivell competitiu que fa progressar l’skateboarding i ofereix als skaters més avançats e innovadors del món la possibilitat de brillar i de ser coronats World Champion.

Les proves de SLS i el SLS Nike SB World Tour són les sèries oficials del campionat del món de street skateboarding, aprovades per la Federació Internacional de Skateboarding (ISF) i estan reconegudes com els tornejos més prestigiosos del skateboarding professional, portant el millor d’aquest esport a seguidors de tot el món.