Projecte


  • Skate Agora neix de la passió per l’skate i de la convicció del seu poder com a font d’innovació social.


  • Skate Agora entén l’skate com una actitud que té a veure amb l’amistat, la superació, la llibertat i la creativitat en totes les seves formes.


  • Skate Agora vol apropar la cultura i l’estil de vida skater present a tot el món, arrelant la pràctica de l’skate al territori sota un model pioner i col·laboratiu.


  • Skate Agora no és un projecte esportiu, educatiu, social o cultural. És tot això a la vegada i molt més.