was successfully added to your cart.

SKATE AGORA CINEMA V EDICIÓ

Aquesta setmana continuem les sessions de cinema amb el quart vídeo de Bones Brigade, Powell Peralta Public Domain, dijous a les 21.00. Divendres a les 20.00 podreu gaudir de tot un clàssic – Pulp Fiction – de Quentin Tarantino.

Recorda que divendres tindrem un Best Trick contest de 18:00 a 20:00. Aquesta vegada es durà a terme a la vorada, al quarter amb hips i al manual pad amb barana.
Repartirem 100 € per mòdul!

https://www.skateagora.com/ca/best-trick-fridays/