Registro academy

PROGRAMA ESTIU 2015

DEL 29 JUNY AL 13 SEPTEMBRE

Preu: 325 euros

Preu: 210 euros

Preu: 75 euros

Preu: 35 euros

Preu: 60 euros

Preu: 130 euros

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE

DADES DEL PARE/MARE O TUTOR RESPONSABLE SI L'ALUMNE ES MENOR

EN EL CAS D’URGÈNCIA MÈDICA AVISAR A

PAGAMENT

Aquesta butlleta no tindrà validesa fins que es faci efectiu l’ingrès de l’import total del curs en el número de compte de Skate Agora i previa confirmació per part de SkateAgora de disponibilitat de places.

TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA
ENTITAT: BANC DE SABADELL
NÚM. CC: 0081-7010-58-0001722674

Cal indicar el nom de l’alumne i, un cop realitzada la transferència, enviar el comprovant a academy@skateagora.com.

RESERVA

Cal complimentar els camps marcats en vermell i escriure valors correctes. Gràcies.

Número de subscriptor invàlid.